Sáng ngày 07/6/2023, Đảng bộ xã Khánh Hà tổ chức hội nghị giới thiệu nội dung tác phẩm: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngày đăng 08/06/2023 | 11:27  | Lượt xem: 24
Sáng ngày 07/6/2023, Đảng bộ xã Khánh Hà tổ chức hội nghị giới thiệu nội dung tác phẩm: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

TUỔI TRẺ XÃ KHÁNH HÀ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19

Ngày đăng 22/12/2021 | 10:20  | Lượt xem: 42
TUỔI TRẺ XÃ KHÁNH HÀ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19

ĐÌNH KHÁNH VÂN: Nơi lưu giữ giá trị truyền thống và văn hóa lịch sử

Ngày đăng 22/12/2021 | 10:19  | Lượt xem: 80
ĐÌNH KHÁNH VÂN: Nơi lưu giữ giá trị truyền thống và văn hóa lịch sử

ĐÌNH KHÁNH VÂN: Nơi lưu giữ giá trị truyền thống và văn hóa lịch sử

Ngày đăng 22/12/2021 | 10:18  | Lượt xem: 38
ĐÌNH KHÁNH VÂN: Nơi lưu giữ giá trị truyền thống và văn hóa lịch sử

Tưng bừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư trên địa bàn huyện

Ngày đăng 22/12/2021 | 10:18  | Lượt xem: 28
Tưng bừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư trên địa bàn huyện

ĐÌNH KHÁNH VÂN: Nơi lưu giữ giá trị truyền thống và văn hóa lịch sử

Ngày đăng 22/12/2021 | 10:17  | Lượt xem: 18
ĐÌNH KHÁNH VÂN: Nơi lưu giữ giá trị truyền thống và văn hóa lịch sử
LIÊN KẾT WEB SITE