Thông báo niêm yết công khai thủ tục hành chính trên địa bàn xã Khánh Hà

Ngày đăng 01/07/2024 | 08:21  | Lượt xem: 3
Về việc niêm yết công khai 176 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã; 161 thủ tục hành chính thực hiện tại UBND xã Khánh Hà; 158 thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận “Một cửa”

Kết quả công tác CCHC của xã Khánh Hà 6 tháng đầu năm 2024

Ngày đăng 01/07/2024 | 08:12  | Lượt xem: 4
Kết quả công tác CCHC của xã Khánh Hà 6 tháng đầu năm 2024

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2024

Ngày đăng 28/03/2024 | 08:30  | Lượt xem: 7
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2024

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (Tính từ ngày 15/06/2023 đến hết ngày 14/9/2023)

Ngày đăng 10/10/2023 | 16:35  | Lượt xem: 7
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (Tính từ ngày 15/06/2023 đến hết ngày 14/9/2023)

Kết quả công tác CCHC của xã Khánh Hà 6 tháng đầu năm 2023

Ngày đăng 27/06/2023 | 02:29  | Lượt xem: 38
Kết quả công tác CCHC của xã Khánh Hà 6 tháng đầu năm 2023

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2023

Ngày đăng 17/03/2023 | 10:23  | Lượt xem: 45
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2023

XÃ KHÁNH HÀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC CCHC

Ngày đăng 17/03/2023 | 08:42  | Lượt xem: 24
XÃ KHÁNH HÀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC CCHC

XÃ KHÁNH HÀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC

Ngày đăng 13/12/2022 | 10:17  | Lượt xem: 24
XÃ KHÁNH HÀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC

Huyện Thường Tín: Chú trọng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày đăng 22/12/2021 | 10:13  | Lượt xem: 31
Huyện Thường Tín: Chú trọng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

ĐÌNH KHÁNH VÂN: Nơi lưu giữ giá trị truyền thống và văn hóa lịch sử

Ngày đăng 22/12/2021 | 10:12  | Lượt xem: 36
ĐÌNH KHÁNH VÂN: Nơi lưu giữ giá trị truyền thống và văn hóa lịch sử
LIÊN KẾT WEB SITE