Xã Khánh Hà gìn giữ nghệ thuật hát Trống quân

Ngày đăng 02/08/2023 | 10:00  | Lượt xem: 233
Xã Khánh Hà gìn giữ nghệ thuật hát Trống quân

Kết quả công tác CCHC của xã Khánh Hà 6 tháng đầu năm 2023

Ngày đăng 27/06/2023 | 02:29  | Lượt xem: 38
Kết quả công tác CCHC của xã Khánh Hà 6 tháng đầu năm 2023

KHÁNH HÀ TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN KÍCH HOẠT VNEID

Ngày đăng 31/05/2023 | 09:33  | Lượt xem: 28
KHÁNH HÀ TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN KÍCH HOẠT VNEID

BÀI TUYÊN TRUYỀN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VNeID

Ngày đăng 31/05/2023 | 03:23  | Lượt xem: 102
BÀI TUYÊN TRUYỀN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VNeID

Lợi ích của việc triển khai đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày đăng 31/05/2023 | 02:49  | Lượt xem: 21
Lợi ích của việc triển khai đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
LIÊN KẾT WEB SITE