Tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND xã Khánh Hà Nhiệm kỳ 2021 - 2026

22/12/2021 13:57

Chiều ngày 13/05/2021 diễn ra hội nghị tếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã Khánh Hà, nhiệm kỳ 2021-2026, tại nhà văn hóa thôn Đan nhiễm