Thường Tín Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng an ninh

22/12/2021 10:08

Trong 02 ngày 14 và 15/6, Đảng bộ xã Chu Phan tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Đình Hồng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy và 134 đại biểu sinh hoạt tại 10 chi bộ đại diện cho 415 đảng viên thuộc Đảng bộ xã.

 

Đ/c Đỗ Đình Hồng- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Chu Phan đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã quan tâm tập trung lãnh đạo kiện toàn củng cố tổ chức, cán bộ lãnh đạo nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; không ngừng xây dựng củng cố chính trị trong sạch vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ và đảng viên trong việc thực hiện quy định Điều lệ Đảng; làm tốt công tác phát triển đảng viên nhằm từng bước xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Về phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng khá ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúang hướng, tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp. Tổng giá trị sản xuất kinh tế của xã trong nhiệm kỳ đạt 480,5 tỷ đồng, tăng 204,5%  so với năm đầu nhiệm kỳ; thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt trên 45 triệu đồng/người/năm. Việc thực hiện các chính sách xã hội, sự nghiệp giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục, thể thao ngày càng được phát triển sâu, rộng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được phát triển, bộ mặt nông thôn được thay đổi.