NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, KHUYẾN CÁO AN TOÀN PCCC ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH XĂNG, DẦU

03/06/2024 10:14

 

1. Yêu cầu thực hiện đảm bảo và duy trì liên tục các điều kiện về giao thông phục vụ chữa cháy, khoảng cách PCCC, giải pháp ngăn cháy lan, điều kiện an toàn thoát nạn, khả năng vận hành an toàn của hệ thống đường ống công nghệ, hệ thống chống sét, chống tĩnh điện đã được lắp đặt, bố trí tại cơ sở. 

2. Tại cơ sở, phải niêm yết các biển báo, biển cấm, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy tại những nơi dễ thấy, trong đó: Tuyệt đối nghiêm cấm sử dụng nguồn nhiệt, nguồn lửa, trong đó bao gồm cả các thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy nhắn tin, các thiết bị thu phát sóng, máy ảnh, camera loại không có chức năng phòng nổ tại các khu vực có nồng độ nguy hiểm cháy, nguy hiểm nổ của cơ sở, trường hợp đặc biệt bắt buộc phải sử dụng thì phải có phương án phòng cháy chữa cháy riêng và được cơ quan phòng cháy chữa cháy chấp thuận. Nhân viên bán hàng có trách nhiệm hướng dẫn, yêu cầu người và phương tiện ra, vào cửa hàng thực hiện các biện pháp an toàn đảm bảo theo quy định; không bán hàng khi phương tiện chưa tắt động cơ. 

3. Trang bị và bố trí phương tiện chữa cháy ban đầu tại các vị trí của của hàng theo quy định: Cột bơm xăng dầu; vị trí nhập xăng dầu vào bể; gian bán dầu nhờn và các sản phẩm khác; nơi rửa xe, bảo dưỡng xe; phòng giao dịch bán hàng, trực bảo vệ; phòng máy phát điện, trạm biến áp. 

4. Nước thải nhiễm dầu của cửa hàng phải được thu gom theo hệ thống rãnh thoát riêng có nắp đậy bằng tấm đan bê tông cốt thép có lỗ thoát khí hoặc tấm đan nan thép để tránh tích tụ hơi xăng dầu. Phải bố trí hố bịt trước khi đấu nối hệ thống rãnh thoát nước thải nhiễm dầu vào hệ thống thoát nước chung. 

5. Việc xuất, nhập xăng dầu tại cửa hàng phải thực hiện theo phương pháp nhập kín, đảm bảo không làm thất thoát hơi xăng, dầu ra phía ngoài, đảm bảo an toàn cháy, nổ theo quy định. 

6. Tuyệt đối không bán xăng, dầu cho người dân qua các phuy, thùng, can để lưu trữ trái phép trong gia đình.