Huyện Thường Tín: Chú trọng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

22/12/2021 10:13

Thời gian qua, huyện Thường Tín luôn chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), góp phần đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân; ổn định tình hình và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

 

Xác định thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân có vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nhất là trong năm 2020, là năm diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp, nên ngay từ những tháng đầu năm 2020, Huyện ủy, UBND huyện đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương duy trì, thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân hàng tháng và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng quy định. Địa điểm tiếp công dân huyện và các xã, thị trấn được bố trí thuận lợi, bảo đảm các điều kiện cần thiết. Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện theo lịch định kỳ hàng tháng trực tiếp tiếp dân và giải quyết các vấn đề công dân KNTC, kiến nghị và xử lý kịp thời những đề xuất kiến nghị của công dân như chuyển tới cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền, không để đơn, thư tồn đọng kéo dài, nhiều kiến nghị, đề nghị của công dân được giải đáp kịp thời, tránh tình trạng để công dân phải đi lại nhiều lần, từ đó đã củng cố được lòng tin của nhân dân đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền.

 

 

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định

Bên cạnh đó, Huyện ủy, UBND huyện Thường Tín thường xuyên quán triệt, triển khai đến từng công chức, viên chức thực hiện nghiêm chỉ thị, kế hoạch của Thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư. Cấp ủy, chính quyền các cấp lắng nghe ý kiến của nhân dân; tăng cường đối thoại giữa các cơ quan và 29 xã, thị trấn với người dân; nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết KNTC hàng ngày. Mặt khác, cơ quan Thanh tra Nhà nước huyện cũng chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giúp UBND huyện giải quyết dứt điểm vụ việc phức tạp, đông người từ khi mới phát sinh ở cơ sở, không để người dân bức xúc tạo thành điểm nóng.

 

Trong giải quyết các vụ việc, UBND huyện cũng luôn yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhất là cơ quan Thanh tra Nhà nước cần rà soát, nghiên cứu kỹ hồ sơ, coi trọng lợi ích hợp pháp của người dân; đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương bảo đảm đúng pháp luật, công khai minh bạch, bình đẳng hợp lý; cân bằng lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; đảm bảo giải quyết có lý có tình, dứt điểm từng vụ việc.

 

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Huyện ủy, UBND huyện Thường Tín, trong năm 2020, lãnh đạo huyện Thường Tín, Ban Tiếp công dân của huyện và thủ trưởng các cấp, ngành đã tiếp trên 400 lượt công dân; huyện đã tiếp nhận 473 đơn thư trong đó có 193 đơn trùng. Tổng số đơn xử lý tại huyện là 280 đơn: thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện là 120 đơn, số đơn chuyển cơ quan khác là 20 đơn, số đơn chuyển UBND các  xã, thị trấn 140 đơn.

 

Theo ông Nguyễn Thông Toản – Huyện uỷ viên, Phó Chánh thanh tra huyện cho biết: số lượng đơn thư năm 2020 giảm 37,5% so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân là do có sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của lãnh đạo các cấp; thủ trưởng các cơ quan và lãnh đạo các địa phương đã chủ động làm tốt việc tiếp công dân, nắm bắt những mâu thuẫn, ý kiến thắc mắc của người dân, giải quyết phát sinh ngay từ cơ sở nên đã hạn chế tối đa tình trạng công dân khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

 

Trong thời gian tới, huyện Thường Tín sẽ tăng cường hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư, nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ chuyên môn, lãnh đạo địa phương; đồng thời, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trách nhiệm cán bộ trong việc giải quyết KNTC ở cơ sở, đối thoại làm rõ vấn đề ngay từ khi người dân mới có đơn để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân.

 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư KNTC của công dân, trong thời gian tới, huyện Thường Tín sẽ tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ có hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể đối với công tác tiếp dân và giải quyết KNTC. Tăng cường đối thoại với công dân, thực hiện hòa giải tại cơ sở có hiệu quả nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC mới phát sinh, hạn chế đơn, thư vượt cấp kéo dài. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC đến đông đảo cán bộ và nhân dân, qua đó giúp người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của huyện và địa phương.

Hoài Thu