Ngày bầu cử - Ngày hội của toàn dân

Ngày đăng 22/12/2021 | 13:58  | Lượt xem: 34
Ngày bầu cử - Ngày hội của toàn dân

Tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND xã Khánh Hà Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 22/12/2021 | 13:57  | Lượt xem: 16
Tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND xã Khánh Hà Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội Nghị giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử Đại biểu HĐND xã tại thôn Khánh Vân

Ngày đăng 22/12/2021 | 13:56  | Lượt xem: 36
Hội Nghị giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử Đại biểu HĐND xã tại thôn Khánh Vân

Hội đồng nhân dân xã Khánh Hà

Ngày đăng 22/12/2021 | 13:54  | Lượt xem: 134
Hội đồng nhân dân xã Khánh Hà

Hội đồng nhân dân xã Khánh Hà

Ngày đăng 22/12/2021 | 13:53  | Lượt xem: 76
Hội đồng nhân dân xã Khánh Hà

Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 18

Ngày đăng 22/12/2021 | 13:52  | Lượt xem: 14
Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 18
LIÊN KẾT WEB SITE