Sáng ngày 07/6/2023, Đảng bộ xã Khánh Hà tổ chức hội nghị giới thiệu nội dung tác phẩm: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngày đăng 08/06/2023 | 11:27  | Lượt xem: 24
Sáng ngày 07/6/2023, Đảng bộ xã Khánh Hà tổ chức hội nghị giới thiệu nội dung tác phẩm: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC GIỮA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ KHÁNH HÀ LẦM THỨ XXV, NHIỆM KỲ 2020 -02025

Ngày đăng 17/03/2023 | 09:11  | Lượt xem: 845
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC GIỮA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ KHÁNH HÀ LẦM THỨ XXV, NHIỆM KỲ 2020 -02025

KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930-03/02/2023)

Ngày đăng 07/02/2023 | 12:20  | Lượt xem: 12
KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930-03/02/2023)
LIÊN KẾT WEB SITE